Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Commissieverslag

Eenvoudige verklaring

Alles wat er over een bepaald onderwerp in de vergaderingen van een commissie door de verschillende volksvertegenwoordigers is gezegd en beslist, wordt opgenomen in een verslag. Het verslag bevat de beslissingen en resultaten van de stemmingen over een bepaald onderwerp, en, als die er is, de tekst aangenomen door de commissie.

Uitgebreide verklaring

Alles wat er over een bepaald onderwerp in de vergaderingen van een commissie door de verschillende volksvertegenwoordigers is gezegd en beslist, wordt opgenomen in een verslag. Het verslag bevat de beslissingen en resultaten van de stemmingen over een bepaald onderwerp, en, als die er is, de tekst aangenomen door de commissie.

  • Verslagen over teksten die worden besproken in de commissie worden pas gemaakt als de hele bespreking in de commissie is afgerond. In principe is dat verslag schriftelijk. De commissie wijst een verslaggever aan die het verslag opstelt en erover rapporteert in de plenaire vergadering. Deze verslagen worden commissieverslagen genoemd.
    Bij dringende zaken kan de verslaggever ook alleen een mondeling verslag geven in de plenaire vergadering. In dat geval wordt een zeer beknopt verslag opgesteld met alleen de belangrijkste standpunten.
  • Verslagen over vragen en interpellaties worden onmiddellijk na de vraag of interpellatie gemaakt en gepubliceerd. Die verslagen heten eigenlijk niet "commissieverslag", die term gebruiken we alleen voor verslagen over besprekingen van teksten.

 

Terug naar overzicht
Scroll to top