Search in Vlaams Parlement

Opening parlementair jaar 2020-2021

plenaire 2020-2021

Het Vlaams Parlement komt van rechtswege bijeen op de vierde maandag van september voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Op 28 september 2020 vond de opening plaats van het parlementaire jaar 2020-2021.

Het Parlement verkiest tijdens de openingsvergadering het Bureau, dat is het dagelijkse bestuur van het parlement dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretarissen.

Omdat het aantal kandidaten voor elk ambt in het Bureau overeenstemde met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaarde de voorzitter verkozen:

tot voorzitter: mevrouw Liesbeth Homans;
tot eerste ondervoorzitter: de heer Filip Dewinter;
tot tweede ondervoorzitter: mevrouw Joke Schauvliege;
tot derde ondervoorzitter: mevrouw Nadia Sminate;
tot vierde ondervoorzitter: de heer Bart Tommelein;
tot secretarissen: de heer Jeremie Vaneeckhout, mevrouw Caroline Gennez en de heer Lorin Parys.

Scroll to top