Search in Vlaams Parlement

Opening parlementair jaar 2019-2020 zonder Septemberverklaring

Het Vlaams Parlement komt van rechtswege bijeen op de vierde maandag van september voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Op 23 september 2019 vond de opening plaats van het parlementaire jaar 2019-2020.

Openingszitting 18 juni 2019

In principe legt de minister-president namens de Vlaamse Regering tijdens deze vergadering de jaarlijkse Septemberverklaring af waarin de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting van het daarop volgende jaar worden geschetst.

Uitzonderlijk legde de Vlaamse Regering in het zittingsjaar 2019-2020 de Septemberverklaring af samen met de Regeringsverklaring op 2 oktober 2019.

Naar aanleiding van de opening van het eerste parlementaire jaar van de zittingsperiode 2019-2024 nodigde het Vlaams Parlement op 23 september 2019 het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor uit voor een optreden in de Koepelzaal.

Herbekijk hier het optreden van het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor

Scroll to top