Search in Vlaams Parlement

Ontbrekende krachtlijnen van het begrotingsbeleid in de Regerings- en de Septemberverklaring

Jan Jambon, regeerverklaring 2 oktober 2019

De gezamenlijke bespreking van de Regeringsverklaring en de Septemberverklaring op 2 en 4 oktober 2019 verliep geanimeerd.

De regering-Jambon I kondigde aan dat ze van bij de start een antwoord wil bieden op een aantal grote maatschappelijke noden en dat ze een investeringsregering wil zijn. Ze wil dat realiseren binnen een kader van begrotingsorthodoxie en ondanks een onzekere internationale economische conjunctuur.

  Toen de oppositie aandrong op het volledige begrotingsplaatje met álle voorgenomen begrotingsmaatregelen, weigerde de minister-president eerst. Zijn argument was dat een nieuw aantredende regering nooit eerder bij de aanvang van een zittingsperiode een becijferde meerjarenraming had ingediend en dat hij de week erna de detailberekening zou vrijgeven zodat daarover in commissie kon worden gedebatteerd.

  Door perslekken vanuit de Vlaamse Regering zelf bleek een dag later dat de Vlaamse Regering wel degelijk over een uitgewerkte begroting beschikte. Dat leidde tot de eis van de oppositie om het plenaire debat over de regeringsverklaring en de Septemberverklaring pas aan te gaan nadat de cijfers en maatregelen waren vrijgegeven.

  De minister-president weigerde opnieuw met dezelfde argumentatie als twee dagen ervoor. De oppositie verliet daarop de plenaire zaal. Het debat over de regerings- en de Septemberverklaring ging dus niet door in de plenaire vergadering. Dat kwam er pas een week later in de daartoe opgerichte ad-hoccommissie.

  Lees en herbekijk

  Regeringsverklaring en Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (2 en 4 oktober 2019):

  Scroll to top