Search in Vlaams Parlement

Coronamaatregelen en gevolgen voor de werking van het parlement

Het coronavirus liet ook het Vlaams Parlement in 2020 niet onberoerd. Het had dan ook vergaande gevolgen voor de parlementaire werking en voor de organisatie van diverse activiteiten in en van het parlement.

Plenaire vergadering coronatijd

Gevolgen voor de werkinng

Op donderdag 12 maart 2020 besliste het Vlaams Parlement om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het parlement annuleerde tot 3 april 2020 alle rondleidingen en evenementen die zouden plaatsvinden. Om de continuïteit van de werkzaamheden te bewaken, werd zoveel mogelijk ingezet op thuiswerk en flexibele werktijden voor het personeel en de politieke medewerkers.

Op zondag 15 maart 2020 besliste het Uitgebreid Bureau om de commissievergaderingen vanaf maandag 16 maart op te schorten om de ministeriële kabinetten en de administratie de mogelijkheid te geven zich volop te concentreren op de aanpak van de coronacrisis.

De plenaire vergadering van woensdag 18 maart 2020 ging wel door. Het debat over de coronacrisis vond plaats in aanwezigheid van de zeven fractieleiders, de kern van de Vlaamse Regering en de parlementsvoorzitter. Het aantal volksvertegenwoordigers dat deel kon nemen aan de stemming werd gehalveerd.

Bij de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 25 maart 2020 werd het aantal parlementsleden in de Koepelzaal beperkt tot het aantal van een commissie, nl. 16 leden.

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 1 april 2020 konden de leden van het Vlaams Parlement voor de eerste keer digitaal op afstand stemmen. De plenaire vergadering startte met een actualiteitsdebat over de verdere aanpak van de coronacrisis.

Vanaf dinsdag 7 april 2020 werden de commissievergaderingen hervat en werd besloten dat deze tijdens de coronatijd zoveel mogelijk digitaal zouden verlopen. Er werd ook besloten dat de werkzaamheden van het parlement tijdens de Paasvakantie (13-24 april 2019) gewoon verder moesten lopen.

Liesbeth Homans: “Het Vlaams Parlement is één van de eerste parlementen dat volwaardig digitaal stemmen mogelijk maakt. Het is geen ‘volmachten-parlement’ maar een parlement waar de volksvertegenwoordigers in veilige omstandigheden en vanop afstand hun wetgevende en controlerende functie kunnen blijven uitoefenen.”

Het Vlaams Parlement organiseerde op woensdag 15 april 2020 een nieuw actualiteitsdebat over de coronacrisis. Het Vlaams Parlement vergaderde opnieuw in afgeslankte vorm, nl. in aanwezigheid van 16 leden, de parlementsvoorzitter en de ministers van de Vlaamse regering.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om vanaf de plenaire vergadering van 22 april 2020 opnieuw met actuele vragen te werken. Het aantal leden dat aanwezig mocht zijn tijdens de plenaire vergadering werd beperkt tot maximaal 21 leden, nl. de 13 vraagstellers, de 7 fractievoorzitters en de voorzitter.

Op 15 juni besliste het Uitgebreid Bureau vanaf woensdag 24 juni 53 leden toe te laten tot de plenaire vergadering. Deze maatregel werd aangehouden tot het eind van het parlementaire jaar.

Viering 25/50

Op 21 mei 2020 vond het 25-jarig jubileum plaats van het Vlaams Parlement. Op 21 mei 1995 trok de Vlaming naar de stembus om voor de eerste keer de 124 leden van het Vlaams Parlement rechtstreeks te verkiezen.

Sinds 1995 vonden er zes rechtstreekse Vlaamse verkiezingen plaats en werden er zes parlementsvoorzitters verkozen: Norbert De Batselier, Marleen Vanderpoorten, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Wilfried Vandaele en Liesbeth Homans.

Liesbeth Homans: “Inmiddels is het Vlaams Parlement gegroeid, zowel als wetgevende macht, maar ook qua uitstraling en als centrum van de Vlaamse democratie. Het Vlaams Parlement staat al 25 jaar garant voor politieke discussies en beslissingen die de toekomst van Vlaanderen definitief vorm geven.”

Als gevolg van de coronacrisis werden er naar aanleiding van het 25-jarig jubileum geen herdenkingen of speciale activiteiten gepland.

Liesbeth Homans: ”Het Vlaams Parlement geeft in deze tijden voorrang aan de corona-crisis. Pas wanneer die voorbij is, zullen we de tijd nemen om dit jubileumjaar samen met zoveel mogelijk Vlamingen  op gepaste wijze te herdenken.”

Maar om het jubileum niet helemaal onopgemerkt te laten voorbijgaan, gaf de parlementsvoorzitter een  videoboodschap die via de website en sociale media van het Vlaams Parlement verspreid werden.

Videoboodschap van voorzitter Homans naar aanleiding van 25 jaar rechtstreekse verkiezingen Vlaams Parlement

Scroll to top