Search in Vlaams Parlement

Bijzondere datums

Herman De Croo

Op 25 april 2018 heeft het Vlaams Parlement volksvertegenwoordiger Herman De Croo gehuldigd voor vijftig jaar parlementair mandaat in aanwezigheid van verschillende ministers en (ere)voorzitters van parlementen. Herman De Croo heeft vijftig jaar onafgebroken ten dienste gestaan van de parlementaire instelling, van de Kamer, de Senaat en ten slotte van het Vlaams Parlement, zowel als parlementslid als als minister. Hij vervoegt daarmee de lijst van zes voorgangers: Pierre Tack, Amedée Visart de Bocarmé, Auguste Raemdonck van Megrode, Henri Carton de Wiart, Frans Van Cauwelaert en Camille Huysmans.

Scroll to top