Search in Vlaams Parlement

Bestrijding gewelddadige radicalisering

radicalisering

De Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering stelde in het zittingsjaar 2014-2015 een resolutie op met beleidsvoorstellen aan de Vlaamse Regering om de problematiek van de gewelddadige radicalisering aan te pakken. Sindsdien rapporteert de Vlaamse Regering in deze commissie zesmaandelijks over haar actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

De problematiek van de radicalisering bleef actueel tijdens het zittingsjaar en kwam ook aan bod in diverse andere commissies via vragen om uitleg en interpellaties (Binnenlands Bestuur, Welzijn, Onderwijs …) en tijdens de actuele vragen in de plenaire vergadering.

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan minister Jo Vandeurzen over de opvang van kinderen van Belgische Syriëstrijders

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Actuele vraag van Nadia Sminate aan minister Jo Vandeurzen over het voorstel van de federale minister van Justitie inzake het opstarten van een verplicht deradicaliseringstraject bij de opvolging van geradicaliseerde gedetineerden

  Actuele vraag van Chris Janssens aan minister Jo Vandeurzen over het project 'Theologische aanpak islamitische radicalisering' om gedetineerden die in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijheid te deradicaliseren

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Gedachtewisseling over de eerste voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, met de ministers Homans, Crevits en Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de gedachtewisseling van 6 december 2017

 • Gedachtewisseling over de tweede voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, met de ministers Homans, Crevits en Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de gedachtewisseling van 20 juni 2018

 • Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans over het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om nog enkel moskeeën te erkennen met door de overheid betaalde imams

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg van Imade Annouri aan minister Liesbeth Homans over de wirwar aan deradicaliseringsprogramma's

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans over het ontwikkelen van online-initiatieven rond maatschappelijke tegengeluiden, de zogenaamde counter narratives, in het kader van de strijd tegen radicalisering

  Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans over het initiatief van de minister om op basis van de Koran gebaseerde 'counter narratives' in te zetten tegen extremistische onlinepropaganda

  Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Liesbeth Homans over het ontwikkelen van initiatieven rond maatschappelijke tegengeluiden in het kader van de strijd tegen radicalisering

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans over de opvolging van de terroristendatabank in steden en gemeenten

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans over de federale verplichting voor de gemeenten inzake de lokale integrale veiligheidscel, de handleiding, en het overleg met de deelstaten

  Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Liesbeth Homans over de federale verplichting voor de gemeenten om een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) op te richten

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans over de federale verplichting voor de gemeenten met betrekking tot de lokale integrale veiligheidscel (LIVC) en het overleg met de deelstaten over een samenwerkingsakkoord

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

Scroll to top