Search in Vlaams Parlement

“Lokale besturen willen via GAS-boetes de gemeentekas spijzen.” Dat zegt Bart Claes (Vlaams Belang) in een nieuwe aflevering van Studio Vlaams Parlement. Claes waarschuwde een jaar geleden dat de ‘vergassing’ van de snelheidsboetes zou leiden tot meer zones 30. “Maar nu blijkt de verburgemeestering van het systeem zwaardere gevolgen met zich meebrengt dan waarvoor we waarschuwden”, aldus Claes.

Sinds 1 februari kunnen lokale besturen GAS-boetes inzetten om snelheidslimieten te handhaven in de zones 30 en 50. Omdat dit een grote investering is voor de gemeenten hebben een drietal private bedrijven een businessmodel ontwikkeld, ’trajectcontrole as a service’ (TaaS). Zij zorgen voor de investering, de uitbating en het onderhoud. In ruil vraagt die firma een vast bedrag van 24 euro per uitgeschreven boete. Maar bovenop dat vast bedrag wordt er in de overeenkomst ook een aantal verplichtingen aan de gemeente opgelegd.

“Die bedrijven eisen dat snelheidswerende, fysieke maatregelen worden weggehaald, om mensen bij wijze van spreken uit te nodigen om over de maximumsnelheid te gaan, om zo de boetes te maximaliseren en eigenlijk meer verkeersonveiligheid te creëren”, zegt Bart Claes (Vlaams Belang). Volgens Claes zullen gemeentebesturen onder druk worden gezet om meer 30 km/u-zones in te voeren, of deze zones nu nodig zijn of niet. “Het doel van een privaat bedrijf is uiteraard winst maken en niet de verkeersveiligheid van de burger. Ze nodigen mensen uit om overtredingen te plegen, zodat ze maximaal boetes kunnen innen”, klinkt het.  

Scroll to top