Search in Vlaams Parlement

De strijd tegen de pandemie komt met een prijs. Maar hoeveel vrijheden wil de maatschappij opofferen om COVID-19 in te dijken? Het is naast een medische vooral een ethische kwestie. Journalist Jan De Meulemeester praat erover met filosoof Ignaas Devisch.

Al bijna twee jaar lang zoeken we een evenwicht tussen gezondheid en vrijheid, gezondheid en economie, mentale gezondheid en virusvrij. Maar voor vele mensen is de logica in de coronamaatregelen zoek. “Ik heb het gevoel dat we al twee jaar lang in een ethisch laboratorium zitten. We leren vandaag terug onze basiswaarden kennen: rechtvaardigheid, vrijheid,... Alleen hebben we afgeleerd om hierbij stil te staan. Welke waarden delen we met elkaar? Dat is van belang omdat grote beslissingen zijn gebaseerd op ethische keuzes, zoals bijvoorbeeld wie er voorrang krijgt op een vaccin. Naargelang de waarde die je naar voren schuift, zal je tot andere keuzes komen”, zegt filosoof Ignaas Devisch.

Devisch vindt dat de politiek werk moet maken van draaiboeken op basis van vooraf afgesproken parameters. “Momenteel worden er steeds andere beslissingen genomen, gebaseerd op dezelfde situatie. De beslissingen zijn al moeilijk genoeg. Laat het ons iets makkelijker maken door op voorhand duidelijke parameters af te spreken en dan kunnen we schakelen op basis van deze doorgesproken draaiboeken. Dan moeten we niet telkens opnieuw dat moeilijke debat gaan voeren. Want op dit moment draagt het gewicht van een bepaalde politicus bij tot de uiteindelijke uitkomst van een Overlegcomité.  Consistentie geeft mensen meer houvast”, klinkt het.

Schermtijd in tijden van corona

Corona blijft het nieuws beheersen. We worden overspoeld met berichten over testen, coronamaatregelen, vaccinaties. Verschillende experts en politici komen aan bod, maar blijven ze soms niet beter weg uit de studio’s? “Voor mij moeten ze niet wegblijven uit de studio’s. Maar wat ze beter niet doen, is telkens voorafgaand aan een Overlegcomité, naargelang hun persoonlijke insteek, in de media bepaalde mogelijke maatregelen aankondigen. Dan gooi je iets in de publieke ruimte dat heel veel angst of ergernis opwekt. Je zit aan een opbod te doen, terwijl de kwestie nog op de onderhandelingstafel moet komen”, aldus Ignaas Devisch.

Scroll to top