U bent hier

Aanpassing van de begroting 2021

De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement, en als dat nodig is, een programmadecreet. De controle van de begroting gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie, en kan ook beleidswijzigingen inhouden. In dit dossier worden alle documenten in verband met de begrotingsaanpassing 2021 samengebracht.

Andere dossiers