U bent hier

In de kijker

Begrotingsaanpassing: minister Homans licht toe

De Vlaamse Regering diende verschillende ontwerpen van decreet in om de begroting 2015 aan te passen. Minister Liesbeth Homans licht toe wat die begrotingsaanpassing op het vlak van Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen zal inhouden. Daarna bespreekt de commissie de voorgestelde aanpassingen.

Video

Verslag

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1943 (2014-2015)
van Cindy Franssen aan minister Liesbeth Homans
2102 (2014-2015)
19-A (2014-2015) nr. 2-K

Agenda

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1943 (2014-2015)
van Cindy Franssen aan minister Liesbeth Homans
2102 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering
19-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.