U bent hier

In de kijker

Antibioticagebruik in de veeteelt stijgt

Uit cijfers die AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik, recent bekendmaakte, blijkt dat het gebruik van antibiotica in de veeteelt het voorbije jaar is gestegen. Nochtans vertoonden de cijfers de jaren ervoor een dalende tendens. Wat is hiervan de oorzaak?Hoe reageert minister Joke Schauvliege op deze cijfers? Zal ze extra maatregelen nemen inzake sensibilisering, preventie en advisering? Zal ze overleg plegen met haar federale collega’s van Landbouw en Volksgezondheid? Is er een relatie tussen het antibioticagebruik en de densiteit en schaalgrootte van de veeteeltbedrijven?

Verslag

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2651 (2014-2015)
van Els Robeyns aan minister Joke Schauvliege
2653 (2014-2015)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2654 (2014-2015)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
2697 (2014-2015)

Agenda

van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
2645 (2014-2015)
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2651 (2014-2015)
van Els Robeyns aan minister Joke Schauvliege
2653 (2014-2015)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2654 (2014-2015)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
2697 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.