U bent hier

In de kijker

Grond- en pandenbeleid

In 2009 trad het Grond- en Pandendecreet, dat streeft naar het recht op betaalbaar wonen, in werking. De Vlaamse Regering evalueerde de uitvoering van dit decreet in een nota. De leden van de commissie wisselen van gedachten over die nota met Tom Nulens, coördinator van het team grond- en pandenbeleid van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Video

Verslag

202 (2014-2015) nr. 2

Agenda

202 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gedachtewisseling met Tom Nulens, coördinator van het team grond- en pandenbeleid van het Agentschap Wonen-Vlaanderen

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

10:45 uur

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1477 (2014-2015)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1505 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.