U bent hier

In de kijker

Grond- en pandenbeleid

In 2009 trad het Grond- en Pandendecreet, dat streeft naar het recht op betaalbaar wonen, in werking. De Vlaamse Regering evalueerde de uitvoering van dit decreet in een nota. De leden van de commissie wisselen van gedachten over die nota met Tom Nulens, coördinator van het team grond- en pandenbeleid van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Video

Verslag

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1521 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1326 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1371 (2014-2015)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1477 (2014-2015)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1505 (2014-2015)
202 (2014-2015) nr. 2

Agenda

202 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gedachtewisseling met Tom Nulens, coördinator van het team grond- en pandenbeleid van het Agentschap Wonen-Vlaanderen

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

10:45 uur

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1521 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1326 (2014-2015)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1371 (2014-2015)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1328 (2014-2015)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1477 (2014-2015)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1505 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.