U bent hier

In de kijker

Grond- en pandenbeleid

In 2009 trad het Grond- en Pandendecreet, dat streeft naar het recht op betaalbaar wonen, in werking. De Vlaamse Regering evalueerde de uitvoering van dit decreet in een nota. De leden van de commissie wisselen van gedachten over die nota met Tom Nulens, coördinator van het team grond- en pandenbeleid van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Video

Verslag

202 (2014-2015) nr. 2

Agenda

Nota van de Vlaamse Regering Evaluatie van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

10:45 uur

Vraag om uitleg over het optrekken door lokale besturen van de minimale oppervlaktenorm voor kamers
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
1521 (2014-2015)
Vraag om uitleg over de wijziging van het kamerreglement
Vraag om uitleg over de mogelijkheden om erfpacht toe te passen in de sociale huisvestingssector en de obstakels hiervoor
Vraag om uitleg over de nieuwe aanpassing van de voorwaarden voor een sociale lening
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
1371 (2014-2015)
Vraag om uitleg over sociale leningen
Vraag om uitleg over de pijnpunten met betrekking tot de huurpremie
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
1477 (2014-2015)
Vraag om uitleg over de problematiek van overbewoning
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1505 (2014-2015)
Vraag om uitleg over het kooprecht van sociale huurders
Vraag om uitleg over de evaluatie en vereenvoudiging van het kaderbesluit Sociale Huur
Vraag om uitleg over het niet-samenkomen van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Maatschappij
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.