U bent hier

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Ik ben blij dat dit in het regeerakkoord is aangekondigd als een prioriteit. Het is toch een domein met wat ‘carrure’, strategisch, toeristisch, romantisch, goed gelegen. Minister, misschien hebt u er zelf gebruik van gemaakt voor evenementen, gezien de nabijheid. Het domein is toch 50 hectare groot en kent als wandelpark al enige uitstraling. Het kasteel is ook de moeite waard. Sinds 1981 is het eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, omdat er ook nog een interessant bos van zo'n 28 hectare aan verbonden is.

U stelt terecht dat het voor Brussel en de brede Vlaamse Rand toeristische mogelijkheden heeft. Er is al een stedenbouwkundige vergunning voor de restauratie. Informeel is er, denk ik, ook al verkend welke investeringen mogelijk zouden zijn uit privéhoek. Er was ook al een concept om er een kunstinvulling aan te geven en er een mogelijkheid tot bed and breakfast uit te bouwen, naast de torenwoning. Ik ben altijd benieuwd wat de functie is van die torenwoning, die in concessie is gegeven.

Minister, wat is de stand van zaken betreffende de toeristische ambities van het kasteelpark? Welke invullingen kunnen, naast het concept van natuur en cultuur, naar voren worden geschoven? In welke ondersteuning voorziet u voor het park? Wat zou de concrete en misschien zelfs definitieve invulling kunnen bieden? Ik weet dat het vroeg op het jaar is om dat allemaal al te vragen, maar het is nuttig te weten in welke richting de wind zou kunnen waaien.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Doomst, ik sluit me aan bij uw appreciatie van het domein zelf. Het is bij de streekbewoners niet onbekend. Er ligt nog wat potentieel verscholen.

U verwijst naar de opname in het regeerakkoord als prioriteit. Dat is uw inschatting, geloof ik. Het staat inderdaad op pagina 109 van het regeerakkoord in het hoofdstuk Natuur. Het domein Ter Rijst wordt daar inderdaad bij naam genoemd.

Ik ben het met u eens dat een ontsluiting een toeristisch potentieel zou kunnen hebben, maar wie ben ik om namens de eigenaar te gaan spreken? Zoals u terecht opmerkt, is het eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Wij willen een toeristische ontsluiting wel faciliteren. Dat betekent dat Toerisme Vlaanderen expertise ter beschikking wil stellen als er een vraag komt van de eigenaar. Ook reguliere subsidies voor ondersteuning kunnen worden aangevraagd. Deze vraag moet aan Toerisme Vlaanderen worden gericht. Deze optiek is ons eigen.

Wat de concrete ambities en de bestemming van het domein betreft, moet ik u doorverwijzen naar minister Schauvliege. Zij is bevoegd voor het Agentschap voor Natuur en Bos. Daar zal men de beslissing moeten nemen over de toekomst van het domein.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Ik denk dat het domein jarenlang onderbenut is geweest. Het biedt mogelijkheden voor de streek. We hebben een periode van tien à vijftien jaar verloren. Ik zal minister Schauvliege hierover aanspreken om te vragen dat zij de nodige impulsen geeft. Ik stel voor dat we dan – onderbouwd vanuit de regio – samen met Toerisme Vlaanderen de volgende maanden de mogelijkheden te onderzoeken om van onderuit enige steun te geven aan een betere benutting. Het domein heeft immers geld gekost, en vergt nu onderhoudsgeld. Het publiek zou er beter gebruik van kunnen maken dan nu het geval is.

Minister Ben Weyts

We moeten de huidige positie – tussen hangen en wurgen – een beetje uitklaren. Er moet een nieuwe richting worden aangeduid, wat die ook moge wezen. Er zit heel wat meer in dat domein en dat pand. Er is meer mogelijk dan toeristische doeleinden. Men kan er alle kanten mee uit, ook vanwege de ligging. Er moet een beslissing komen zodat we vooruit kunnen gaan. Dat kan de regio enkel ten goede komen.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Van de 1000 hectare groen die er liggen, kunnen we er een aantal beter gebruiken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.