U bent hier

Verslag

van de Vlaamse Regering
2185 (2013-2014) nr. 1
2185 (2013-2014) nr. 8

Agenda

van Piet De Bruyn, Johan Verstreken, Jan Roegiers, Elisabeth Meuleman, Boudewijn Bouckaert en Annick De Ridder
2144 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - de heer Yves Aerts (algemeen coördinator çavaria vzw) - de heer Joz Motmans (post-doc onderzoeker Steunpunt Gelijkekansenbeleid Universiteit Antwerpen en coördinator Transgender Infopunt bij het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek UZ Gent)
van de Vlaamse Regering
2185 (2013-2014) nr. 1
Deel 4. Arbeidsmarktbeleid Hoofdstuk 5. Loopbaan en competentie Afdeling 2. Leerlingenwezen Afdeling 4. Beroepsinlevingsovereenkomsten (BIO): 1) leren en werken en 2) spontane stagesituaties Benoeming van een verslaggever, toelichting door de administratie en gedachtewisseling

De leden van de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze gedachtewisseling

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.