U bent hier

Agenda

van Pascal Smet
2219 (2013-2014) nr. 1
Bespreking van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad

10:30 uur

Toelichting bij de resultaten van het PISA-onderzoek 2012 en gedachtewisseling met mevrouw Inge De Meyer, national project manager (UGent)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Vaststellen van de lijst van genodigden voor de geplande hoorzittingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.