U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
1493 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Jan Durnez
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met als sprekers: - de heer Herman Matthijs, voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - Mevrouw Hilde Bruggeman, voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies - de heer Geert Anthierens, provinciegriffier West-Vlaanderen - mevrouw Liliane Van Summeren, bestuursdirecteur provincie Limburg - de heer Stefaan Desmet, financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.