U bent hier

Agenda

Verslagmoment over de Europese Ministerraden Visserij van juli en oktober 2011, met de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en de heer Benjamin Baelus, attaché Visserij van de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
Met onder meer de bespreking van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Hoofdstuk 15. Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister-president

Zie blz. 41 van de afdrukversie voor een verwijzing naar alle adviezen en protocollen die terug te vinden zijn in de memorie van toelichting

van de Vlaamse Regering
15 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister-president

Zie blz. 39 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Kris Peeters
1303 (2011-2012) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister-president
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.