U bent hier

Agenda

41 (2010-2011) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Katrien Schryvers aan minister Philippe Muyters
262 (2011-2012)
van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
1337 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
van de Vlaamse Regering
32 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en bespreking
De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering mee te brengen
De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering mee te brengen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.