U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2010-2011) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Katrien Schryvers aan minister Philippe Muyters
262 (2011-2012)
van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
1337 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
van de Vlaamse Regering
32 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en bespreking
De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering mee te brengen
De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering mee te brengen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.