U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Marijke Dillen, Sabine Poleyn, Marino Keulen, Gwenny De Vroe, Veerle Heeren, Dirk de Kort en Martine Fournier
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Katrien Schryvers aan minister Philippe Muyters
262 (2011-2012)
van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Mia De Vits, Karlos Callens, Dirk Peeters, Lydia Peeters, Martine Fournier, Paul Delva, Kathleen Deckx, Steve D'Hulster, Tine Eerlingen, Michèle Hostekint, Lieven Dehandschutter, Wilfried Vandaele en Johan Deckmyn
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen Hoofdstuk 4. Verkeersbelastingen Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Hoofdstuk 18. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport)
van de Vlaamse Regering
14 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Griet Smaers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2011-2012) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Danielle Godderis-T'Jonck, Bart Tommelein, Mia De Vits, Paul Delva, Fientje Moerman, Dirk Peeters, Karlos Callens, Sonja Claes, Kris Van Dijck, Martine Fournier, Lydia Peeters, Kathleen Deckx, Dirk de Kort, Johan Verstreken, Johan Deckmyn, Tine Eerlingen, Fatma Pehlivan, Ward Kennes, Michèle Hostekint, Wilfried Vandaele, Robrecht Bothuyne, Kurt De Loor, Lieven Dehandschutter, Irina De Knop, Güler Turan en Cindy Franssen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport). Benoeming van een verslaggever en algemene toelichting door de minister
1337 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Griet Smaers
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
van de Vlaamse Regering
32 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en bespreking
De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering mee te brengen
De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering mee te brengen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.