U bent hier

Agenda

van Geert Bourgeois
903 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Jan Durnez
Gedachtewisseling met: - de heer Karel De Baere, algemeen directeur intercommunale Leiedal - de heer Luk Verschueren, algemeen voorzitter Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) - de heer Paul Sergier, directeur Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw (VVC) - mevrouw Kaat Peeters, directeur van het Forum voor Amateurkunsten, en de heer Dirk Verbist, directeur van de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV) - de heer Matti Vandemaele, stafmedewerker Jeugdbeleid bij Steunpunt Jeugd - de heer Dany Punie, voorzitter Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)

De leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.