U bent hier

Agenda

Vraag om uitleg over de wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de mandaatfuncties van het topkader
Vraag om uitleg over het instellen van beroep bij de Raad van State in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht overeenkomstig artikel 258 en 259 van het Gemeentedecreet
van Robrecht Bothuyne aan minister Geert Bourgeois
460 (2009-2010)
Vraag om uitleg over de taks op windmolens
Vraag om uitleg over het dossier van de niet-benoeming van een aantal kandidaat-burgemeesters
Vraag om uitleg over de besparingsmaatregelen bij het inburgeringsbeleid in Brussel en de gevolgen ervan voor de vzw bon (Brussels Onthaalbureau)
184 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014
186 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014

De leden wordt verzocht het overgezonden advies van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en het rondgedeelde advies van de Vlaamse Jeugdraad mee te brengen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.