U bent hier

Agenda

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) - Grote infrastructuurwerken. Verslag van het Rekenhof
Audit besluitvorming Oosterweelverbinding
Achtste voortgangsrapportage
Verslaggevers: de heren Jan Penris en Jan Peumans
Toelichting door het Rekenhof, de BAM en de Vlaamse Regering, en bespreking

De leden wordt verzocht de overgezonden documenten mee te brengen

De leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de leden van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed worden eveneens uitgenodigd de vergadering bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.