U bent hier

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van Jan Laurys aan minister Frank Vandenbroucke
192 (2004-2005)
van Herman Schueremans aan minister Frank Vandenbroucke
256 (2004-2005)

Begrotingscontrole 2004 : Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004
- 20 (2004-2005) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)

Begroting 2005

van de Vlaamse Regering
15 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Toelichting per programma
- 13 (2004-2005) - Nr. 1-B
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005
- 16 (2004-2005) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
99 (2004-2005) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.