U bent hier

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) :
Vraagstelling aan leidende ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende een omzendbrief uitgevaardigd door de minister bevoegd voor begroting inzake de beheersing van de uitgaven

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

1947 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : Afvalstoffenheffing compensatie Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Voortzetting van de bespreking

Begroting 2004

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XVII : Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII : Schenkingsrechten Hoofdstuk XIX : Successierechten Hoofdstuk XX : Leegstand van bedrijfsruimten Hoofdstuk XXXI : Woonrecht Doel Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs
1816 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
van Dirk Van Mechelen
1907 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Voortzetting van de bespreking

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.