U bent hier

Agenda

van Veerle Heeren aan minister Jaak Gabriels
847 (2001-2002)
van de Vlaamse Regering
19-C (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Cis Schepens, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Patrick Hostekint, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Dirk Holemans, Claudine De Schepper, Ingrid van Kessel en Brigitte Grouwels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Toelichting door de minister en bespreking. Indicatieve stemmingen over de bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid en van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting
van Sven Gatz
medeondertekenaars: Patricia Ceysens, Jo Vermeulen, Jan Roegiers en Bruno Tobback
1066 (2001-2002) nr. 1
Verslaggever
Dirk De Cock
Gewestaangelegenheid
Bespreking en eventueel stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.