U bent hier

Agenda

van Johan De Roo aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Paul Van Grembergen
250 (2001-2002)
van Johan De Roo aan minister Paul Van Grembergen, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Paul Van Grembergen
251 (2001-2002)
van André-Emiel Bogaert aan minister Paul Van Grembergen
263 (2001-2002)
van de Vlaamse Regering
19-C (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Cis Schepens, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Patrick Hostekint, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Dirk Holemans, Claudine De Schepper, Ingrid van Kessel en Brigitte Grouwels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Gedachtewisseling met de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid, over de toepassing van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
Benoeming van een verslaggever
van de Vlaamse Regering
1148 (2001-2002) nr. 1
Verslaggever
Bart De Smet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Gedachtewisseling met de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen
40 (2001-2002)
Verslaggevers
Jos De Meyer en Isabel Vertriest
Regl. art. 88, 1 en 2

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.