U bent hier

In de kijker

Wijzigingsdecreet Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, de aanpassing van de taalkennisvereiste en de nieuwe verplichting van inschrijving bij de VDAB. Verder wordt volop ingezet op digitalisering via een centraal inschrijvingsregister. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet, in samenhang met een voorstel van resolutie van de Groenfractie over de toepassing van een armoedetoets in dit verband. Bij de stemming naderhand werd het ontwerp van decreet aangenomen, het voorstel van resolutie werd verworpen.

Video

Verslag

828 (2020-2021) nr. 3
828 (2020-2021) nr. 4
Bijlage: Toelichting door de minister (pdf)
847 (2020-2021) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
828 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.