U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik zal kort zijn want er staat nog veel op de agenda. Minister, ik heb een analyse gemaakt van alle antwoorden die ik op mijn schriftelijke vragen heb gekregen. De rode draad daarbij is dat u altijd heel volledig antwoordt en uw best doet om ons te voorzien van goede antwoorden. Maar er is een puntje dat me voor verbetering vatbaar lijkt. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft over heel wat zaken geen data of verzamelt die niet. Als parlementslid is het belangrijk om de effectiviteit en de impact van bepaalde instrumenten en maatregelen te meten en naar resultaten te peilen. We kunnen bijvoorbeeld weten hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de transitiepremie, maar de vraag is wat de duurzaamheid en de overlevingsgraad van die ondernemingen is. Hetzelfde geldt voor de doelgroepenkorting. Er zijn data die volgens mij beschikbaar zijn en die door slim samen te werken en te delen kunnen leiden tot een veel snellere en betere beoordeling van de effectiviteit van de middelen die we inzetten. Zeker nu we zo snel zullen moeten schakelen, denk ik dat we nog wat ambitieuzer mogen zijn op dat vlak. Het gaat immers over tijdelijk werklozen en al de nieuwe doelgroepen die in het beleid mee werden opgenomen.  

Ongetwijfeld is uw kabinet daar ook mee bezig. Vandaar mijn vraag om uitleg.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Ronse, zoals u terecht aangeeft, is er nog enorm veel werk aan de winkel inzake databeheer, en niet alleen bij VDAB. Heel veel organisaties kampen daarmee. We moeten allemaal een digitale sprong maken, een sprong naar duurzaam databeheer, databeveiliging en dat is een enorme uitdaging.

VDAB wisselt al meer dan twintig jaar data uit met andere overheden, gaande van diploma’s via de leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) tot werkgegevens via de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Het uitwisselen van data gebeurt steeds op basis van een wettelijke opdracht. Met wie VDAB gegevens uitwisselt, kan iedereen raadplegen via de link www.vdab.be/privacy.  Daar zie je wat met wie gedeeld wordt.

Iedere partner waar VDAB mee samenwerkt, moet een verwerkersovereenkomst afsluiten in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR). Er worden steeds afspraken gemaakt over de regelmatige terbeschikkingstelling van monitoringsgegevens door de opdrachtnemer. Er is een ethisch veiligheidsmeldingspunt van VDAB. Er hangt dus enorm veel aan en rond.

Collega Ronse, u vraagt naar de effecten en doelmatigheden van de vele instrumenten. Dat is de vraag naar de eigen databeheersing en -verwerking. Ook daar is heel veel werk aan de winkel. Uiteraard is dit voor VDAB een continu proces en zoekt de organisatie steeds naar opportuniteiten. Het is van groot belang om informatie over de arbeidsmarkt te verzamelen en te analyseren. Ik heb de opdracht gegeven dat dit een prioriteit is binnen de organisatie. Daar wordt aan verder gewerkt.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik ben blij dat u mijn bezorgdheid deelt, minister. Ik geef u gelijk, het is niet enkel bij VDAB maar bij alle overheidsinstellingen en administraties. Het slim combineren van data kan leiden tot nog slimmere beleidskeuzes. Ik zie dat in mijn stad op lokaal niveau. Misschien zou het niet slecht zijn om daar regeringsbreed, transversaal en door alle bevoegdheden heen op een intelligente manier naar te kijken.

Ik zie uit naar de concrete veranderingen bij VDAB. Ik doe de suggestie aan iedereen om bij elke schriftelijke vraag in verband met data die ontbreken bij VDAB, dit door te spelen aan de commissiesecretaris. Dat kan voor iedereen interessant zijn, ook voor de diensten binnen VDAB. Het is misschien ook aan ons om feedback te geven. Dat doen we vaak te weinig.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik heb hier niets aan toe te voegen. Wordt vervolgd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.