U bent hier

In de kijker

Energie-efficiëntie sociale woningen: hoorzitting

Het Rekenhof stelde een verslag op over de energie-efficiëntie van sociale woningen. Het ging daarbij na welke maatregelen de Vlaamse overheid nam om de energieprestaties van de bestaande sociale huurwoningen te verbeteren en wat de resultaten van het energierenovatieprogramma 2020 zijn. Over dit rapport hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Jan Meyus en Dieter Demunter van het Rekenhof, met Veerle De Meulenaer van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en met minister Matthias Diependaele.

Video

Verslag

van Gwenny De Vroe aan minister Matthias Diependaele
1985 (2020-2021)
van het Rekenhof
37-B (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Jan Meyus (eerste auditeur Rekenhof), Dieter Demunter (controleur Rekenhof), Veerle De Meulenaer (adviseur energie en bouwtechniek VMSW) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
37-B (2020-2021) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Gwenny De Vroe aan minister Matthias Diependaele
1985 (2020-2021)

11:00 uur

van het Rekenhof
37-B (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Jan Meyus (eerste auditeur Rekenhof), Dieter Demunter (controleur Rekenhof), Veerle De Meulenaer (adviseur energie en bouwtechniek VMSW) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
Verslaggevers
Bespreking

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie worden uitgenodigd de bespreking bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.