U bent hier

In de kijker

Bescherming fysieke integriteit en bevordering gelijke kansen interseksepersonen: hoorzitting

Interseksepersonen zijn mensen die geboren werden met niet-binaire geslachtskenmerken: ze hebben geslachtskenmerken die afwijken van wat door de samenleving als strikt mannelijk of strikt vrouwelijk wordt gezien. Ze kampen met grote uitdagingen op het vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in om de fysieke integriteit van interseksepersonen te beschermen. Zo willen ze een verbod op niet-medisch noodzakelijke ingrepen op intersekskinderen. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met An Verleysen van Intersekse Vlaanderen, met Martine Cools van het Centrum voor Geslachtsontwikkeling, met Pieter Cannoot van de UGent en met Nina Callens van de Genderkamer bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Video

Verslag

45 (2020-2021)
Externe sprekers
An Verleysen (Intersekse Vlaanderen), Martine Cools (Centrum voor Geslachtsontwikkeling, UZ Gent), Pieter Cannoot (postdoctoraal onderzoeker, UGent) en Nina Callens (psychologe, onderzoeker Genderkamer, Vlaamse Ombudsdienst)
329 (2019-2020) nr. 2
231 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
An Verleysen (Intersekse Vlaanderen), Martine Cools (Centrum voor Geslachtsontwikkeling, UZ Gent), Pieter Cannoot (postdoctoraal onderzoeker, UGent) en Nina Callens (psychologe, onderzoeker Genderkamer, Vlaamse Ombudsdienst)
Verslaggever
Piet De Bruyn

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.