U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werden deze vragen om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik denk dat het een understatement is dat de retailsector er helemaal geen gemakkelijk jaar op heeft zitten. Als gevolg van deze crisis hebben de niet-essentiële winkels al twee keer de deuren moeten sluiten. We hebben dan ook nog bijkomend de problematiek van de e-commerce, maar dat is een afzonderlijke kwestie. De economische impact voor deze sector begint echt stilaan zeer zwaar en zeer zichtbaar te worden.

Een van die situaties is die van modeketen e5, die in november voor een tweede keer bescherming tegen haar schuldeisers vroeg.

E5 Mode staat nu dus in de etalage en geïnteresseerde overnemers hadden tot 13 januari de tijd om de finale bindende biedingen in te dienen. Volgens de kranten van 15 januari waren er drie partijen die een bod hebben gedaan. Een van die partijen was een textielfamilie die met een krediet via Belfius maar ook met een garantie via Gigarant een bod heeft uitgebracht. Gigarant heeft via de overheidsholding ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) een voorstel ingediend. Op 26 januari valt het verdict welke van de drie partijen het zal worden.

We weten allemaal wat er gebeurd is met de participatie van PMV in modeketen FNG en we moeten er dan ook voor zorgen dat niet opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt. PMV is een publiek investeringsfonds dat onrechtstreeks werkt met belastinggeld. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd in beloftevolle ondernemingen die onze economie versterken.

We hebben al een hoorzitting gehad over FNG met de CEO van PMV. Daarbij is opgeroepen om na te denken welke voor PMV of voor de Vlaamse overheid de strategische bedrijven zijn waarin we moeten investeren.

Minister, welke garanties zal PMV inbouwen om een scenario zoals FNG te vermijden?

Hoe past de mogelijke interesse van PMV in de Vlaamse investeringsstrategie zoals we hebben besproken tijdens de hoorzitting?

Mevrouw Malfroot heeft het woord.

De Vlaamse overheid tracht modeketen e5 over te nemen via investeringsfonds PMV. Volgens de krant De Standaard zou dit in consortium zijn met een Vlaamse kledingleverancier. Het redden van het overgrote deel van de tewerkgestelden zou centraal staan in het voorstel van PMV en de kledingleverancier. Dat zou alvast positief nieuws zijn voor de personeelsleden, mocht PMV de overnamestrijd winnen.

Naast PMV zou ook Vlaamse modeketen ZEB een bod hebben uitgebracht op de modeketen e5. Ook ondernemer Lex Hes, die in Nederland bekendstaat voor malafide ondernemingspraktijken en talloze faillissementen met onbetaalde facturen, heeft een bod uitgebracht.

PMV verloor al geld door het faillissement van de FNG-groep, investeringen in de retailsector staan dus niet garant om winstgevend uit te pakken. PMV is ook betrokken bij de fashionretailer Essentiel.

Minister, kunt u bevestigen dat PMV een bod heeft uitgebracht op de modeketen e5? Hoeveel bedraagt dit bod en ligt de focus inderdaad op het behoud van tewerkstelling voor de personeelsleden?

Welke inschatting maakt PMV over het winstgevend potentieel van e5 Mode?

Speelt de poging van overname door malafide ondernemer Lex Hes een rol in de beslissing van PMV om zich in de overnamestrijd te mengen?

Met welke kledingleverancier vormt PMV een consortium bij de overname van e5? Hoe ziet deze samenwerking eruit?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, deze vragen komen net op een moment dat er een overnemer wordt gezocht voor e5.

Ik begrijp absoluut uw bezorgdheid en ik deel ze ook. De retailsector was ook voor corona al geen makkelijke sector en maakt nu een enorm zware periode door. In die sector is e5 Mode in België een grote naam en een belangrijke werkgever.

Over de rol van PMV kan ik kort zijn. Er is op vandaag geen, ik benadruk geen, dossier aan de raad van bestuur van PMV voorgelegd. Ik kan er u dan ook geen uitleg over geven.  Als er tussen PMV en bepaalde kandidaat-overnemers gesprekken in die zin zouden worden gevoerd, gebeurt dat trouwens onder de strikte voorwaarde van vertrouwelijkheid. PMV wordt dan zelf door de betrokken partners gevraagd om een confidentialiteitsovereenkomst te sluiten en moet die dan ook naleven. Ik kan daar op dit ogenblik geen extra informatie over geven. Ik neem wel akte van de bezorgdheid die blijkt uit uw vragen en ik heb die persoonlijk ook aan PMV overgemaakt. 

Bij e5 Mode werken meer dan 450 mensen. Ik spreek mij niet uit over de verschillende kandidaat-overnemers en hun plannen, dat is aan de ondernemingsrechtbank. Ik hoop oprecht dat er een oplossing kan worden gevonden waarbij deze mensen hun job kunnen voortzetten en na corona mee de schouders kunnen zetten onder de heropleving van hun sector.

Ik heb daarnet ook expliciet gezegd dat er geen dossier aan de raad van bestuur van PMV is voorgelegd. Ik sluit niet uit dat Gigarant bij dit dossier betrokken zal worden. Dat gaat dan over waarborgen. Dat betekent dat iemand, bijvoorbeeld een bank, een krediet toekent en dat Gigarant gevraagd wordt om een deel van de waarborg op zich te nemen. Ook hierover kan ik op dit ogenblik echter niets meegeven. Het spijt mij.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, ik ben het er volmondig mee eens dat u niets kunt meegeven. De basis van mijn vraag is of er al een gesprek werd gevoerd over het investeringskader. Als er binnen dat investeringskader en binnen de strategie krijtlijnen staan, dan weet Gigarant, dat een beslissing over de waarborg moet nemen, wat de spelregels zijn. Dat is eigenlijk de bottomline van mijn vraag: hoever staan we met die Vlaamse investeringsstrategie? Wat willen we en wat niet op de korte, middellange en lange termijn? Als dat vastligt, moeten we daarin niet meer tussenkomen. Zolang men binnen dat kader werkt, is er geen probleem.

Mevrouw Malfroot heeft het woord.

Het blijft opvallend dat PMV toch geld zou willen pompen in e5, gezien hun vorige avontuur in de modesector. Ik denk niet dat we naar die situatie terug willen en dat u daar garanties voor zult moeten vragen. Het stelt me wel gerust dat uw focus toch op het behoud van dat personeel ligt, want het zijn inderdaad meer dan 480 werknemers die een hoge anciënniteit kennen en moeilijk op de arbeidsmarkt herplaatst kunnen worden. Het moet prioriteit zijn om die ontslagen te voorkomen. Ik vermoed dat u daar het nodige voor zult doen. Ik reken daarop.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Collega’s, bedankt voor de vragen en minister voor uw antwoord. Ik denk dat we na de hoorzitting die we vorig jaar in oktober met PMV hebben gehad, heel duidelijk moeten stellen wat de prioriteiten zijn van de activiteiten van PMV. Dat is toch een publieke investeringsmaatschappij. Of het nu over waarborgen of participatie gaat, is in dezen van ondergeschikt belang. Ik denk dat PMV vooral een vehikel moet zijn dat de Vlaamse relance ondersteunt. Daarin heeft de regering, in samenspraak met het grootste deel van het parlement en ook met andere regeringen, in het kader van de Europese relance, toch duidelijk een aantal prioriteiten en sectoren naar voren geschoven, zoals de digitalisering en verduurzaming van onze economie en het herstel van de productiviteit. Of het waarborgen en participeren in modeketens de beste garanties bieden om die doelstellingen te realiseren, daar hebben wij grote twijfels bij.

Ik denk dat het belangrijk is dat we snel de prioriteiten voor PMV op scherp stellen, zodat PMV na corona de Vlaamse relance mee kan garanderen.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, jullie weten dat we gevraagd hebben om een audit van FNG. We hebben de resultaten daarvan zeer uitgebreid toegelicht in de commissie. Ik heb toen ook het tijdsschema gegeven waarbinnen de evaluatie van PMV zou gebeuren. Ik heb daar ook al een eerste draft van gezien. De conclusies van de audit worden daar zeker en vast in meegenomen.

Collega’s, ik wil jullie nogmaals vragen om toch een onderscheid te maken tussen PMV en Gigarant. Collega Gryffroy, ik had uw vraag verkeerd begrepen. Ik dacht dat uw vraag zich specifiek focuste op e5. Die investeringsstrategie komt er dus aan, maar daarvoor moet er een evaluatie gebeuren. Er moeten verschillende stappen gezet worden.

Collega Gennez, er ligt geen participatiedossier voor. Er is ook geen investeringsdossier voor PMV. Maar ik ben er wel van overtuigd dat PMV de relance kan ondersteunen. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Ik denk ook dat het kader daarvoor duidelijk moet zijn.

Er werken 450 mensen bij e5. De tewerkstelling in Vlaanderen, en het behoud van die tewerkstelling, is een van mijn topprioriteiten. Daarom vind ik dit een heel gevoelig dossier.

Ik vraag nogmaals om een onderscheid te maken tussen de kapitaalparticipatie – die nu zonder voorwerp is – en de waarborg die misschien gevraagd zal worden maar waarover op dit ogenblik geen duidelijkheid bestaat.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik heb het heel duidelijk gezegd in de eerste ronde: het gaat om een waarborg van Gigarant op een krediet dat eventueel aangegaan zou worden via Belfius. Ik denk dus dat ik dat onderscheid duidelijk gemaakt heb. De perceptie speelt natuurlijk ook mee. Het gaat hier om een modeketen, en we weten hoe het afgelopen is met een andere modeketen. Mensen stellen zich dan de vraag wat er daar gebeurt. In de Vlaamse investeringsstrategie was inderdaad afgesproken om de evaluatie te bekijken. Daarna zou dit besproken worden in deze commissie. Mijn belangrijkste vraag is hoe ver we staan met dat kader. Is dat kader goed of moet het verfijnd worden? Ik zou daar graag binnenkort een gedachtewisseling over hebben, want anders moet ik daar opnieuw een vraag om uitleg over stellen. Ik pleit dus voor een gedachtewisseling over de stand van zaken van dat kader en de verdere uitrol ervan.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.