U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Voorzitter, collega's, minister, vorige vrijdag hebben we vernomen dat de maatregelen nog even worden aangehouden. De restaurantsector blijft dicht voor onbepaalde tijd, om het zo te zeggen. De restauranthouders zijn creatief aan de slag gegaan en zetten in op takeaway, wat we positief onthalen.

Er duikt ook een nieuwe trend op: met de kampeerauto op restaurant. Bezoekers doen aan takeaway maar nuttigen de maaltijd in hun camper of mobilhome, binnen hun eigen bubbel, op de parking van het restaurant zelf. De gerechten worden dan bijvoorbeeld warm geserveerd en gasten kunnen de afwas nadien buiten hun camper stallen zodat die weer wordt opgehaald. Vaak kan men ook gratis op de parking blijven overnachten.

Enkele restauranthouders spelen hier nog verder op in en doen aanbevelingen voor wandel- en fietsroutes in de omgeving. Op de website www.campermeal.be wordt een overzicht bijgehouden van restaurants in België waar je met je camper terechtkunt.

Ook afgelopen zomer zagen we al, in het licht van vakantie in eigen land, nieuwe kampeerinitiatieven ontstaan, zoals gemeenten of particulieren die gratis kampeerovernachtingen toelaten op hun terreinen. Anderzijds lezen we in het vakblad voor recreatieondernemers Recrea-Magazine dat zij toch vraagtekens plaatsen bij dergelijke gratis initiatieven. Ze spreken van oneerlijke concurrentie. Ze vrezen ook dat uitbaters van bestaande initiatieven minder zullen investeren, wat nadelig is voor de kwaliteit van de sector in Vlaanderen.

Minister, ik heb in januari ook al eens een vraag gesteld over de gratis kampeerinitiatieven. We weten dat Vlaanderen de komende jaren wil inzetten op de kampeersector, terecht. Er is bijvoorbeeld door Toerisme Vlaanderen het begeleidingstraject rond toeristische kampeerbeleving opgestart, waarbij men innovaties en investeringen in de sector wil stimuleren en ondersteunen. Wat vindt u van de initiatieven van de restaurantsector?

Zult u, bijvoorbeeld in het kader van de evaluatie van het Logiesdecreet, bekijken of er nood is aan ruimere regelgeving wat betreft kampeerinitiatieven?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega, bedankt voor uw vraag. De verkoop van kampeerauto's zit al jaren in de lift. Ook in onze buurlanden is er een grote groei en op andere Europese markten die voor Vlaanderen van belang zijn op toeristisch vlak. De vraag stijgt dus zowel in het binnenland als in het buitenland. In deze tijden is de kampeerauto ook een ultieme veilige ‘reisbubbel’. Men reist met zijn eigen gezelschap in zijn eigen logies.

Niet elke kampeerautogebruiker heeft dezelfde verwachtingen en behoeften, zeker niet alle dagen van zijn vakantie. De camperaar zal op zijn trip vaak gebruikmaken van zowel campings als aparte camperterreinen en sommigen gaan ook elders staan, op gratis plaatsen of in het wild.

Een kampeerterrein biedt duidelijk het meeste comfort, met een grote plaats waar je stoelen en een tafel kunt uitstallen, en heeft allerlei voorzieningen. Die zaken weten kampeerautotoeristen zeker te waarderen, maar ze hebben er niet hun hele trip behoefte aan. Als ze rondtrekken bijvoorbeeld, volstaat een eenvoudige camperplaats of zelfs een parkeerplaats waar je mag overnachten. Wat wel duidelijk is, is dat kampeerautotoeristen graag bij andere kampeerautotoeristen staan. Dit blijkt ook uit een ledenonderzoek van vorig jaar. Wat ik hieruit onthoud, is dat onder de kampeerautogebruikers er duidelijk een variatie aan behoeften is als het gaat over camperplaatsen.

Als we als bestemming klantgericht willen zijn, en Vlaanderen willen laten ontwikkelen tot een campervriendelijke bestemming, dan is er ruimte voor allerlei soorten plaatsen, toeristische plaatsen en camperplaatsen op campings, camperplaatsen op specifieke camperterreinen en, waarom niet, ook gratis camperplaatsen en camperparkeerplaatsen op andere plekken. Het belangrijkste is dat er een voldoende groot en gevarieerd aanbod aan plaatsen is dat past bij de behoeften en verwachtingen.

Omdat kampeerautotoeristen zich vaak verplaatsen en overal komen, is ook een goede spreiding van plaatsen bij toeristisch interessante plekken van belang. Ook de reca (restaurant/café) is hierin uiteraard belangrijk.

De vraag groeide de afgelopen jaren ook sneller dan het aanbod. Uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dan ook dat er zeker nog ruimte is om het aanbod aan camperplaatsen te laten groeien in Vlaanderen, zowel door de aanleg van specifieke camperterreinen als door de aanleg van camperplaatsen op kampeerterreinen.

Vanuit deze visie en dit standpunt volg ik daarom ook deze gratis initiatieven verder op, om na te gaan of ze het imago van de bestemming Vlaanderen goed in de kijker zetten.

Ook dit initiatief van campermeal is ons bekend. Toerisme Vlaanderen kreeg er al een aantal vragen over en heeft ook contact opgenomen met campermeal om het initiatief correct te kunnen inschatten en hen te informeren over het Logiesdecreet en de eventuele regels die gelden. Campermeal gaf in dat gesprek aan dat zij hun aanbieders en restauranthouders nu al meegeven dat bij toelaten van een overnachting er geen sprake mag zijn van een koppelverkoop. Zodra dat wel wordt vastgesteld, zullen deze zaken verwijderd worden uit het aanbod. Zij willen op hun website gerust ook de regels van het Logiesdecreet vermelden en dit in de toekomst ook e-mailen naar elke nieuwe zaak die zich wil registreren op de website. Voorlopig ontving Toerisme Vlaanderen ook nog geen klachten van toeristen over dit initiatief.

Bij het huidige Logiesdecreet heeft de decreetgever er bewust voor gekozen om dergelijke gratis logiezen vrij te stellen van de toepassing en regels van het Logiesdecreet. Maar ik ga ervan uit dat dit zeker opnieuw aan bod zal komen bij de evaluatie van het Logiesdecreet. Het evaluatierapport wordt momenteel gefinaliseerd door Toerisme Vlaanderen. Zoals afgesproken, bespreken we dit volgende maand in deze commissie.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het belangrijkste is dat er overleg is met de betrokken actoren. Het is cruciaal om hierop verder in te zetten. De opmerkingen van de sector komen er soms omdat ze niet goed begrijpen of verkeerd inschatten wat de impact is. We moeten zeker het overleg en het elkaar goed begrijpen, aanhouden.

Ik had in januari die vraag om uitleg ook al gesteld, omdat het fenomeen toen ook al optrad, niet alleen bij restaurants, maar ook bij bierbrouwerijen en toeristische plaatsen. Toen was u ook heel positief en zei u dat de sector zich niet bedreigd hoefde te voelen. Het is complementair en de mensen kunnen zelf wel kiezen wat ze effectief willen. Men kan zich gerust voor 24 uur zonder voorzieningen ergens plaatsen. Het is belangrijk – en ik ben blij te horen – om er bij de evaluatie van het Logiesdecreet bijzondere aandacht voor te hebben. We kunnen een aantal minimale criteria vastleggen en duidelijke afspraken maken.

Ik ben ook heel blij dat u met campermeal hebt gesproken en dat zij op hun website zelf dingen vermelden en wijzen op een aantal verplichtingen. Het is ook voor ons imago als interessant kampeerland belangrijk en we kunnen dit alleen maar aanmoedigen.

Ik zou zeggen: een goed overleg met de verschillende actoren zodat misverstanden kunnen worden weggewerkt, bewaken van de kwaliteit en kijken of we er in het Logiesdecreet bepaalde regels aan kunnen koppelen.

De heer Slagmulder heeft het woord.

Minister, ik wil me aansluiten bij wat collega Talpe heeft gezegd. Ook wij hebben de bezorgdheden van de campingsector al enkele keren aangekaart. De kampeersector heeft een enorm moeilijke periode achter de rug en zal de komende maanden nog moeilijke tijden tegemoet gaan.

Als steden en gemeenten nu ook gratis kampeerplaatsen zullen aanbieden, dan voelt dit voor de sector aan als een slag in het gezicht. De sector doet er nochtans alles aan om aan de coronaveiligheidsvoorschriften te voldoen. Ik begrijp dan ook hun boze reacties, zeker als ze spreken over oneerlijke concurrentie.

Ik heb hierover ook al eens een schriftelijke vraag gesteld aan u, minister, en u had het toen in uw antwoord en nu opnieuw vooral over het imago van de bestemming Vlaanderen en het uitbreiden van het aanbod. U zei ook dat u geen probleem zag in de komst van een aantal kampeerterreinen met gratis plaatsen. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat geen probleem vormt voor de sector, want deze ondernemers moeten aan heel wat voorwaarden voldoen. Ik vrees toch ook dat er vanuit de sector minder zal geïnvesteerd worden en dat zal de kwaliteit van het aanbod in Vlaanderen niet ten goede komen.

Ik vind het alleszins noodzakelijk dat er voldoende rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de private kampeersector, want ook voor hen is het heel erg belangrijk om heelhuids uit deze crisis te raken om te kunnen overleven. Ik wil daarom een oproep doen om zoveel mogelijk met deze sector te overleggen.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik zal de bezorgdheden van de parlementsleden en de sector nauw opvolgen in de evaluatie van het Logiesdecreet. We kunnen dan nog eens opnieuw bekijken of je dat altijd betalend moet maken, want hoe wil je dat dan bijvoorbeeld controleren? We moeten daar eens goed over nadenken over hoe we zulke dingen op een fatsoenlijke manier kunnen doen. In die zin is het goed dat dat tijdens de evaluatie van het Logiesdecreet nog eens ter sprake komt.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Dank u wel. We hebben allemaal begrip voor de sector die bezorgd is en voor de mensen die investeren en professioneel de kampeerplaatsen uitbaten. We moeten daarmee aan de slag gaan en ik denk dat de minister hierover ook voldoende zal terugkoppelen. Het is ook belangrijk dat we net die professionele initiatieven voldoende promoten, maar u had in januari al aangekondigd dat u dat van plan bent. We moeten daarop inzetten. Anderzijds mogen we niet negatief staan ten opzichte van initiatieven die best wel creatief zijn en ook wel gesmaakt worden door heel veel Vlamingen. Op die manier kunnen ze toch iets leuks en iets anders doen. Als dat allemaal coronaproef kan gebeuren, als het duidelijk transparant is voor wie dit wel professioneel organiseert en als dat allemaal nog eens in het Logiesdecreet geformaliseerd kan worden, dan denk ik dat dit allemaal goed komt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.