U bent hier

In de kijker

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Zuhal Demir de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet, wat betreft de beleidsdomeinen Omgeving en Energie.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
513 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
513 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Omgeving -   Afdeling 3. Wijzingen aan het decreet van 24 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen -   Afdeling 4. Uitbreiding van de betalingsmodaliteiten van de retributie voor een bodemattest via wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 -   Afdeling 5. Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, hierna oprichtingsdecreet Vlaams Klimaatfonds genoemd -   Afdeling 6. Optimalisatie heffingen afval- en materialenbeleid Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.