U bent hier

In de kijker

Aanpak coronacrisis en relancebeleid: gedachtewisseling

Het Economisch adviescomité dat de Vlaamse Regering had opgericht om een exitstrategie uit de coronacrisis uit te werken, bundelde zijn aanbevelingen in een rapport ‘Vlaanderen: welvarender, weerbaarder en wervender’ dat werd voorgesteld op 14 juli. Op 30 juni hadden zes arbeidsmarktexperten al een advies uitgebracht over de relance van de arbeidsmarkt. Het Vlaams Parlement keurde op 10 juni 2020 een resolutie goed over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de coronacrisis. Onder meer op basis daarvan werkte de Vlaamse Regering een relanceplan uit, dat spoort met de Septemberverklaring bij de opening van het zittingsjaar 2020-2021. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de aanpak van de coronacrisis en het relancebeleid met minister Hilde Crevits.

Video

Verslag

106 (2019-2020)
Externe sprekers
Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
511 (2020-2021) nr. 1

Agenda

106 (2019-2020)
Externe sprekers
Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
Verslaggever

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.