U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik kom nog even terug op de problematiek van de grote vakantiewoningen. In de commissie van 16 juni hebben we hierover al van gedachten gewisseld. We trokken hierover aan de alarmbel, omdat er heel wat onduidelijkheid en onzekerheid was. Grotere vakantiewoningen werden geconfronteerd met heel wat annuleringen, omdat slechts een beperkt aantal mensen mocht logeren.

Op de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni werd onze bubbel uitgebreid van tien naar vijftien personen. Die beperking geldt ook voor de grote vakantiewoningen. Het is weliswaar een verruiming, maar voor de grote vakantiewoningen, waar twintig tot dertig mensen kunnen logeren, was die vijftien uiteraard wel een ontgoocheling. Het is wel zo dat, als gasten in georganiseerd verband met een club of vereniging en met meerderjarige begeleider reizen, ze wél tot vijftig personen in een vakantiewoning kunnen logeren. De voorwaarde daarbij is uiteraard dat het basisprotocol voor de toeristische sector wordt nageleefd.

U weet ondertussen – het stond meermaals in de pers – dat er onduidelijkheid was over de interpretatie van het begrip ‘vereniging’ of ‘georganiseerd verband’. Er werd door de vakantiewoningen een advocaat ingeschakeld om te analyseren wat er kan of niet kan. Toen lazen we dat men wél in groter aantal naar die vakantiewoningen zou kunnen gaan wanneer men zich organiseert als lees- of wandelclub, een begeleider aanduidt en bijvoorbeeld werkt met een lidkaart of polsbandje. Toerisme Vlaanderen en uzelf leken die interpretatie in eerste instantie te ondersteunen, maar uiteindelijk volgde dan toch het bericht dat men de richtlijnen wat betreft die bubbel van vijftien personen toch het best strikt naleeft.

Minister, er heerst nog enige onduidelijkheid, in eerste instantie over de interpretatie van de regelgeving an sich. De vakantiewoningen worstelen nog met wat er nu wel en niet kan. Zijn er bepaalde mogelijke oplossingen die u eventueel in overleg met hen kunt bekijken?

U leek voorstander te zijn van de heropening van die grotere vakantiewoningen. Ik ben daarnet niet tussengekomen bij de vraag van collega Slagmulder. Maar inderdaad, in Nederland zien we dat grote groepen wél in een vakantiewoning kunnen logeren. Ook hier blijkt dat het belangrijk is om de lijnen gelijk te trekken. Minister, wat was de houding van de GEES en de Veiligheidsraad? Waren ze daar heel strikt in? Wat was de reden dat de beperking daar bleef gelden?

Voorziet u extra steunmaatregelen voor de uitbaters die niet kunnen heropstarten?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

We hebben inderdaad even moeten wachten op het ministerieel besluit om de nieuwe maatregelen in detail te kunnen nalezen en goed te weten wat er nu precies wordt bedoeld. Ook daarna heeft mijn kabinet – de ene medewerker die ik heb voor Toerisme – bijkomend contact opgenomen met het kabinet van de minister-president om zeker te zijn dat we het ministerieel besluit en de maatregelen op de juiste manier interpreteerden.

De maatregelen maken een onderscheid tussen, ten eerste, activiteiten die in privéverband worden gedaan, en ten tweede, activiteiten die in georganiseerd verband worden ingericht door een club of vereniging met daarbij een begeleider of toezichter.

Ik kreeg bevestiging dat deze regel, mits de algemene veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd, ook van toepassing is op vakantiewoningen. Wanneer gasten in privéverband met elkaar reizen, bijvoorbeeld families en vrienden, mag je als vakantiewoning maximum vijftien personen ontvangen. Reist de groep in georganiseerd verband met een club of vereniging met daarbij een meerderjarige begeleider of toezichter, dan mag je tot vijftig personen per vakantiewoning ontvangen.

Het onderscheid is de interactie tussen de leden van deze groepen. Groepen die in privéverband reizen, in hun bubbel, zullen veel intensiever contact hebben met elkaar. Bij groepen die in georganiseerd verband reizen, bijvoorbeeld een cultuurreis van het Davidsfonds, is dat veel minder het geval.

Uiteraard moet de vakantiewoning zo uitgerust zijn en moet het verblijf zo georganiseerd kunnen worden dat de regels van sociaal contact steeds gerespecteerd kunnen worden in de vakantiewoning. Ik besef heel goed dat niet alle vakantiewoningen dat kunnen. Deze die dit wel kunnen, wil ik deze mogelijkheid echter ook niet ontzeggen. De uitbater van de vakantiewoning heeft hier het beste zicht op lijkt mij.

Ik heb ook gelezen dat deze interpretatie in de pers werd uitvergroot als ‘doe een polsbandje om en je kunt met vijftig mensen op vakantie’. Dat is uiteraard niet de bedoeling van de maatregel. Ook al zijn de begrippen club en vereniging niet gedefinieerd in de maatregelen, toch roep ik de uitbaters op om hun gezond verstand te gebruiken en een correct onderscheid te maken tussen groepen in privéverband en groepen in georganiseerd verband.

Toerisme Vlaanderen nam hierover ook contact op met de Waalse collega’s van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme (VCGT) en zij passen deze regel en interpretatie op dezelfde manier toe. Zij lazen het ministerieel besluit (MB) dus ook op dezelfde manier.

De regels lijken mij duidelijk. Zowel ikzelf, mijn kabinet als Toerisme Vlaanderen hadden hierover, nadat het MB was gepubliceerd, nog een aantal keren contact met Logeren in Vlaanderen. De uitleg die ik gaf, werd door Toerisme Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen ook verspreid via hun website en sociale mediakanalen. Ik denk dan ook niet dat een verder overleg hierover met de sector nog nodig is. Als er nog vragen zijn, wil ik die uiteraard altijd beantwoorden. Ik denk wel dat het duidelijk is wat die maatregel wil zeggen, al begrijp ik dat die in het begin wat voor verwarring zorgde. Voor alle duidelijkheid: deze maatregel is door het hogere niveau genomen, niet door mij.

Ik ben nog steeds van mening dat er voor de vakantiewoningen ook een perspectief voor het ontvangen van grotere groepen moet komen. Ik heb hierop aangedrongen bij de GEES en de Nationale Veiligheidsraad. Deze problematiek doet zich bovendien niet alleen bij de grote vakantiewoningen voor, maar ook bij de jeugdverblijven en hostels met slaapzalen.

Alleen is het zo dat de regel van vijftien personen een algemene regel is, die voor alle samenscholingen geldt. Deze regel maakt bovendien deel uit van een groter kader. Dit kader bestaat uit drie grote blokken. Je hebt ten eerste de bubbel van vijftien personen, waarbinnen maximale sociale interactie toegelaten is. Je hebt ten tweede de georganiseerde samenscholingen, waaraan tweehonderd of vierhonderd personen mogen deelnemen. Ik benadruk dat deze samenscholingen en evenementen aan bijzonder strenge voorwaarden onderworpen zijn. De sociale interactie is hier doelbewust zeer beperkt. Tot slot is er een tussencategorie tot vijftig personen. Dit geldt enkel voor specifieke en welomschreven situaties, zoals jeugdgroepen, huwelijksfeesten en  georganiseerde sportactiviteiten.   

Ik hoop samen met u dat de situatie zo evolueert dat dit kader versoepeld kan worden. De gezondheidssituatie moet hierbij de prioriteit blijven. Ik vertrouw hier op de experten om de juiste aanbevelingen te doen. 

Uitbaters van vakantiewoningen komen in principe in aanmerking voor alle algemene steunmaatregelen voor ondernemers die we vanuit de Vlaamse Regering hebben genomen. De website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) geeft een duidelijk overzicht van de steunmaatregelen en de voorwaarden, waar ook toeristische ondernemers gebruik van kunnen maken.

Het spreekt voor zich dat we na de coronaperiode niet onmiddellijk opnieuw business as usual mogen verwachten. De situatie zal zich slechts stapsgewijs normaliseren.

Daarom voorzag de Vlaamse Regering vorige maand een bijkomende compensatiepremie voor ondernemingen die na de heropstart een groot omzetverlies lijden. De vakantiewoningen kunnen hier zeker ook van genieten.

Ik besef dat de vakantieperiode een make or break zal zijn voor veel uitbaters. Daarom hebben we ook zo veel tijd en energie gestoken in de promotie van het binnenlands toerisme. Op basis van de boekingsgegevens stellen we alvast een positieve evolutie vast. We hebben de promotie voor Vlaanderen in de buurlanden ook voorzichtig opgestart en bij onze Nederlandse buren zullen we dat nog intensiever doen. We volgen de situatie van nabij op. 

Mevrouw Talpe, ik begrijp wel dat het MB wat voor verwarring heeft gezorgd. Wij hebben de teksten en het MB ook een aantal keren opnieuw moeten lezen, maar ik krijg vanuit het veld toch wel signalen dat het nu duidelijk is.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Dit is een uitgebreid en helder antwoord op mijn vraag. Er was inderdaad heel wat onduidelijkheid. Ik heb er alle begrip voor dat het niet evident is. Het was ook lang wachten op dat MB.

Voor de eigenaars van de vakantiewoningen ging dat gepaard met veel emoties. Na de Nationale Veiligheidsraad waren ze ontgoocheld. Men zou maar tot tien of vijftien personen kunnen ontvangen. Dan was er plots het advies van die advocaat dat men met enige creativiteit tot vijftig personen kon gaan, maar daarop volgde opnieuw de ontgoocheling dat het toch maar over vijftien personen ging. Ik kan wel begrijpen dat er heel wat onrust was, zeker voor de eigenaars van de grote vakantiewoningen die een opstart met slechts vijftien personen als financieel onhaalbaar beschouwden. Zij zaten dus wel even met de handen in het haar.

De volksgezondheid heeft natuurlijk prioriteit, daarin volg ik u volledig. We moeten de richtlijnen volgen. Ik ben ook blij dat u oprecht aangeeft dat u hoopt dat de sector van de vakantiewoningen heel snel kan uitbreiden, op voorwaarde dat die alle veiligheidsvoorschriften naleeft, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.

Ik hoor dat sommige grote vakantiewoningen erover denken om hun woning als bed and breakfast (B&B) open te stellen en de kamers apart willen verhuren. Is dat een piste die men kan overwegen om die zomermaanden te overbruggen?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik hoop dat de maatregel nu duidelijk is. We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Ik begrijp ook wel dat het voor heel velen een moeilijke periode is: de hotelhouders, de uitbaters van bed and breakfasts en eigenlijk de hele sector. Ik ken zelfs souvenirwinkels in Brugge die zich omgetoverd hebben tot een ijssalon. Het is niet gemakkelijk, maar we proberen echt wel alles op alles te zetten. Daarom hebben we in eerste instantie ook alles gedaan om de binnenlandse promotie op gang te brengen. We zien dat dat goed loopt, vooral in alle groene plekken van Vlaanderen. Ik was gisteren nog in Oostende, de mooie stad van burgemeester Tommelein, waar men vaststelde dat de boekingen goed op gang komen. Ik denk en hoop dat vele mensen zullen komen, ook buitenlandse toeristen. Al heeft het niet veel zin om promotie te maken in landen waar het coronavirus nog niet verslagen is. 

Wat uw vraag rond de vakantiewoningen betreft, is het natuurlijk zo dat zij onder het protocol van de B&B’s vallen, als zij kamers gaan verhuren. Dat kan, het is een mogelijkheid en ik zou het ook slim en creatief vinden om dat op die manier op te lossen. Er zijn heel mooie vakantiewoningen op rustige plekken en we zien aan het aantal boekingen dat mensen op zoek zijn naar rustige plekken, waar ze niet al te veel volk tegen het lijf lopen. Mits men dus het protocol naleeft dat voor B&B’s is afgesloten, kan dat.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik heb hier niet veel aan toe te voegen. Ik denk dat het belangrijk is om de duidelijke communicatie aan te houden en kort op de bal te spelen om zo een oplossing te bieden voor grote vakantiewoningen. Dat mag best wat creatief zijn, zolang de veiligheid niet in het gedrang komt. Ik dank u alvast voor uw positief antwoord op mijn vierde vraag.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.