U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Maertens heeft het woord.

Mijn vraag gaat over het omleiden van bussen van De Lijn, specifiek in deze coronatijden. Heel wat steden en gemeenten willen hun handelszaken en winkels begeleiden bij de heropstart. Zij kiezen ervoor om hun winkelstraten verkeersvrij te maken, niet zomaar, maar om de nodige afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen.

Dat heeft een aantal repercussies, bijvoorbeeld voor de ritten van De Lijn. Wanneer een straat is afgesloten, moet de bus worden omgeleid en een ander parcours volgen. Soms is dat een aantal honderden meters meer en dat brengt dan ook een meerkost met zich mee.

De Lijn rekent die kosten door aan de lokale besturen. Ik vermoed dat die specifieke maatregel bij de begeleiding van de exit uit de coronacrisis en de heropstart van de winkels een tijdje zal duren.

Minister, is er bij De Lijn nagedacht over een systeem om de lokale besturen niet de volledige meerkost van die omleidingen door te rekenen? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Maertens, ik weet niet of u specifiek gemeenten kent die een meerkost gepresenteerd kregen. De Lijn geeft aan dat een meerkost in rekening kan worden gebracht wanneer een lokaal bestuur een omleiding vraagt. Iemand zal die meerkost natuurlijk moeten betalen. De Lijn geeft aan dat het best kan worden overgegaan tot overleg en samenwerking waarbij die meerkost tot een absoluut minimum kan worden beperkt. Ik geloof in overleg en in samenwerking. Iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken en proberen die meerkost te vermijden.

Tot nu toe weet ik niet of bepaalde gemeenten al een meerkost aangerekend gekregen hebben. De Lijn vraagt wel om betrokken te worden wanneer bepaalde lokale besturen een omleiding organiseren. Het lijkt me een goede zaak dat men overlegt en samenwerkt om te komen tot een optimale rit.

De heer Maertens heeft het woord.

Bedankt voor uw bondige, maar zeer duidelijke antwoord. Ik waardeer het zeer dat De Lijn in overleg wil treden. Ik ken een voorbeeld uit Lier, waar de stad voor een omleiding van enkele honderden meters al snel 1500 euro extra per week aan De Lijn moet betalen. U zult zeggen: wat is 1500 euro per week voor een stad? Maar als die periode lang blijft duren, beland je in een scenario waarbij je bijna de loonkost van een voltijdse medewerker aan die kleine omleiding spendeert. Dat zou toch jammer zijn.

Ik apprecieer het zeker dat De Lijn in overleg wil gaan. Ik vermoed dat de kostprijs die de mensen in Lier me hebben doorgegeven de kostprijs na overleg is, maar toch denk ik dat er eens binnen De Lijn moet worden bekeken of het niet anders kan. Als die omleiding echt lang duurt, dan stijgen de kosten voor de lokale besturen behoorlijk.

Ik heb een bijkomende vraag. U nodigt iedereen uit die in dat geval verkeert om in dialoog met De Lijn te gaan. Dat is zeer goed, maar trekt De Lijn dan ‘een lijn’? Gaan zij tewerk volgens een specifieke regeling of wordt er echt ad hoc gekeken wat er moet gebeuren? Je moet natuurlijk opletten dat je niet met twee maten en gewichten werkt.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel voor uw bijkomende vraag waarin u stelt dat De Lijn het best een rechte lijn trekt inzake dergelijke vragen. Het verhaal van de stad Lier was mij niet bekend. Als er effectief grote kosten zijn, dan moeten we inderdaad bekijken hoe we dat het best kunnen aanpakken. Finaal zal er altijd iemand betalen, ofwel is dat een gemeente, ofwel De Lijn, ofwel de Vlaamse overheid, want de kosten worden toch doorgerekend. We zullen wat dat betreft alleszins die bekommernissen meenemen en kijken hoe we daarin kunnen bijpassen. Het is uiteindelijk ook een noodsituatie en dan moet men daar soepel mee omgaan. Het liefst door een rechte lijn te volgen, zoals u zegt, maar er moet hier ook de nodige soepelheid aan de dag worden gelegd. Ik zal dit alleszins bespreken met het managementteam van De Lijn.

De heer Maertens heeft het woord.

Bedankt, minister, om dat mee te nemen in het overleg met De Lijn. Bijzondere tijden vergen bijzondere maatregelen. Bedankt om deze zaak te behartigen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.