U bent hier

In de kijker

Aanpassing VDAB-decreet

De Vlaamse Regering verwoordde in haar regeerakkoord 2019-2024 haar voornemen om de werkzaamheidsgraad van de Vlamingen op te trekken door de opdracht van VDAB uit te breiden. Zo wordt de doelgroep uitgebreid naar alle personen op beroepsactieve leeftijd. Hiertoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, dat bij de stemming nadien werd aangenomen.

Video

Verslag

68 (2019-2020)
Externe sprekers
Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
336 (2019-2020) nr. 1
281 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

68 (2019-2020)
Externe sprekers
Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)
Verslaggever

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.