U bent hier

In de kijker

Evaluatie nieuwe ondersteuningsmodel: gedachtewisseling

Bij het begin van het schooljaar 2017-2018 werden de ondersteuningsnetwerken opgestart. Die hadden tot doel de leerlingen, de leerkrachten en de scholen te ondersteunen in het kader van het M-decreet om een meer inclusief onderwijs te realiseren. Een commissie onder leiding van professor Elke Struyf heeft die ondersteuningsnetwerken in een rapport geëvalueerd. De leden van de commissie wisselden met professor Struyf van gedachten over dat rapport.

Video

Verslag

30 (2019-2020)
Externe sprekers
Elke Struyf (professor afdeling Opleidings- en Onderwijswetenschappen, UAntwerpen)
256 (2019-2020) nr. 1

Agenda

30 (2019-2020)
Externe sprekers
Elke Struyf (professor afdeling Opleidings- en Onderwijswetenschappen, UAntwerpen)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.