U bent hier

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Het is de Nationale Arbeidsraad (NAR) die vastlegt welke aankopen met ecocheques gedaan kunnen worden. Openbaar vervoer is er daar een van, en sinds 2010 is het bij de NMBS dan ook mogelijk om de betaling van treintickets met ecocheques uit te voeren. Dit geldt echter enkel voor tickets of beurtenkaarten en niet voor abonnementen. Het lijkt ons evident dat ecocheques gebruikt kunnen worden om het openbaar vervoer te nemen en dit zo te promoten als duurzaam vervoermiddel. Dat is bij De Lijn tot op de dag van vandaag echter niet mogelijk, bij de TEC en MIVB evenmin. Toen de NMBS dit in 2010 invoerde, was er wel sprake van dat De Lijn hierin wilde meestappen, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. De toenmalige minister van mobiliteit, minister Crevits, haalde toen zes hinderpalen aan waarom De Lijn dit niet kon invoeren. Die gingen van budgettaire redenen en bijkomende administratie tot de impact op de stiptheid van buschauffeurs die de aankoop van tickets met ecocheques moeten afhandelen. We zijn intussen bijna tien jaar verder. Daarom stel ik graag de volgende vragen.

Klopt het dat de NAR heeft beslist dat alleen losse tickets en beurtenkaarten, en dus geen abonnementen, voor het openbaar vervoer aangekocht kunnen worden met ecocheques? Waarom biedt De Lijn deze optie nog steeds niet aan? Zijn de hinderpalen uit 2010 nog steeds niet opgelost? Mocht De Lijn deze optie toch invoeren, zijn er dan mogelijkheden om de betaling van tickets met ecocheques via de elektronische of digitale weg te laten verlopen? Dan verlopen die aankopen op zo’n manier dat ze geen invloed hebben op de reistijden van de chauffeurs.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

De Nationale Arbeidsraad bepaalt inderdaad welke producten met de ecocheques aangekocht kunnen worden. U vindt dat heel duidelijk op zijn website. Die werd nog eens geüpdatet op 1 september 2019 en voor ‘Duurzame Mobiliteit & Vrije Tijd’ zitten er deze zaken in het lijstje: alle fietsen, speedpedelecs, steps, eenwielers en hoverboards, zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische scooters en toebehoren. Verder ook cursussen ecodriving, alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen en ten slotte openbaar vervoer – maar dan staat er expliciet bij ‘met uitsluiting van woon-werkabonnementen’ –, autocars, alsook gedeeld personenvervoer zonder chauffeur. Het is dus met andere woorden door de NAR voorzien dat men openbaar vervoer kan betalen met ecocheques, met uitsluiting dan van de woon-werkabonnementen.

We hebben aan De Lijn gevraagd of deze optie intussen mogelijk is, maar op dit ogenblik biedt zij die niet aan. U ziet dat ook heel duidelijk op haar website. De Lijn laat ons wat dat betreft weten dat zij in juli 2019 opnieuw heeft onderzocht of betalingen met ecocheques aanvaard kunnen worden.

De Lijn geeft aan dat ze het stimuleren van aankopen van duurzame producten door middel van ecocheques een prima idee vindt, maar tegelijkertijd zegt de vervoersmaatschappij dat ze wegens een aantal bezwaren opnieuw tot de conclusie moet komen dat het invoeren van betalingen met ecocheques niet opportuun is. De hinderpalen van 2010 zijn er nog steeds.

Het is vooral juridisch een groot struikelblok omdat het niet kan voor woon-werkabonnementen. Wanneer iemand een tienrittenkaart aankoopt of een abonnement, dan kan men niet garanderen dat deze niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer. De Nationale Arbeidsraad heeft dat er expliciet uit gehaald.

U vroeg tot slot of er nog mogelijkheden onderzocht worden. De Lijn geeft aan onderzocht te hebben of dit al of niet kon, maar dat ze opnieuw tot de conclusie kwam dat betaling met ecocheques via de app of de website niet geïmplementeerd kan worden. Voor de verwerking van onlinebetalingen werkt de maatschappij met een payment service provider (PSP). Deze leverancier kan geen betalingen met ecocheques integreren.

Ik hoop dat de Nationale Arbeidsraad wil overwegen om het woon-werkverkeer wel te laten betalen met ecocheques. We hebben het hier al vaak gehad over combitickets. Of men nu een ticket neemt voor de NMBS, voor De Lijn of voor een e-bike: dat moet allemaal vlot en simpel kunnen. Het verhaal van de ecocheques moet daar ook vlot en simpel in geïntegreerd kunnen worden. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik zal vragen om die suggesties te willen overwegen.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is alleszins belangrijk dat u persoonlijk een andere mening bent toegedaan dan De Lijn. Het is ook een beetje absurd als er enkel en alleen een juridisch bezwaar is. Dat is natuurlijk op te lossen als iedereen een beetje van goede wil is. Technische problemen zijn op termijn ook meestal op te lossen. Als men er bij De Lijn ook van overtuigd is dat ecocheques ingezet moeten kunnen worden voor openbaar vervoer en busvervoer, dan moet dat opgelost worden. Minister, als u zich daar als eerste achter zet, gaat het misschien iets sneller de goede richting uit.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik wil nog een bedenking meegeven, en de heer De Veuster zal die wel aan de heer Maertens overmaken. We hebben het al een paar keren gehad over het verschil tussen de NMBS en De Lijn en dat we moeten gaan naar een optimale samenwerking. Als de NMBS wel toestaat om met ecocheques betalingen te laten uitvoeren van tickets, dan moet dat bij De Lijn ook kunnen. Ook hier moeten we dus zoeken naar een samenwerking.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.