U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Bart Somers de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020, het programmadecreet en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

Video

Verslag

143 (2019-2020) nr. 2
van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
152 (2019-2020) nr. 7
152 (2019-2020) nr. 13
15 (2019-2020) nr. 5-A

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Bart Somers
143 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Antwoorden van de minister en replieken van de commissieleden

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.