U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Op 26 november luidde go4circle, de beroepsvereniging van bedrijven in de recyclagesector, de alarmbel. De prijzen voor oud papier dalen al een hele tijd, maar nu was er zelfs het risico dat ze negatief dreigden te worden. De reden daarvoor is dat China zijn grenzen sluit voor oud papier. Daar merken we hier dus ook de effecten van. De reden daarvoor zou zijn dat Amerika minderwaardig papier en karton dumpt in Azië. Europa en zeker Vlaanderen zijn hiervan de dupe, want wij hebben een traditie van degelijke sortering en goed recyclagemateriaal.

Mijn vragen aan u, minister, zijn wel heel belangrijk, vind ik persoonlijk. Was u zich bewust van de problematiek? Sluit u zich aan bij de oplossing die COBEREC, de sectororganisatie van bedrijven die oud papier verwerken, voorstelt, dat er nieuwe capaciteit zou bijkomen? Ziet u een evolutie in die richting?

Hoe ziet u de rol van de intercommunales en de privésector in deze problematiek?

Bestaan er bewustmakingscampagnes of dergelijke die de buitenlandse markt moeten overtuigen van de kwaliteit van ons gerecycleerd papier? Zijn er plannen in die richting, om ervoor te zorgen dat ons gerecycleerd papier van hoogstaande kwaliteit in het buitenland toch meer afzet vindt?

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik ben inderdaad op de hoogte van de recente uitdagingen waarmee de oudpapierverwerking kampt. Daarom vind ik het voorstel van COBEREC ook wel zinvol. Het Vlaams regeerakkoord bevestigt de ambities van Vlaanderen om volop in te zetten op die circulaire economie en die ook verder uit te bouwen. In die zin worden de papierindustrie en de recyclage het model binnen de circulaire economie.

Het creëren van nieuwe recyclagecapaciteit binnen Vlaanderen of Europa voor papier is zeker een belangrijk deel van de oplossing. De rol van de overheid bestaat er vooral in om de kwaliteit van het ingezamelde oud papier zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast kan de overheid de vraag naar producten op basis van gerecycleerd papier stimuleren. We hebben trouwens in ons regeerakkoord opgenomen dat we bij openbare aanbestedingen circulaire voorrangsregels instellen om de kringloopeconomie ook maximaal kansen te geven.

De lokale besturen moeten in de eerste plaats inzetten op preventie van papier- en kartonafval. Een toename van het gebruik van de antireclamesticker door de burgers is daarbij een belangrijke maatregel. Burgers kunnen zich ook registreren op de Robinsonlijst om geen geadresseerde reclame meer te ontvangen. De lokale besturen moeten daarnaast het aanbod van hoogkwalitatief oud papier bij particulieren blijven garanderen. Duidelijke sorteerregels en een optimaal inzamelsysteem zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk hoogkwalitatief oud papier wordt ingezameld. De lokale besturen en intercommunales worden daarin onder meer ondersteund vanuit Fost Plus. Fost Plus compenseert gedeeltelijk ook de hogere inzamelkost van de lokale besturen en intercommunales.

De intercommunales moeten niet investeren in recyclagecapaciteit. Dit is duidelijk een taak van de private sector.

Ik moet helaas zeggen dat er momenteel geen concrete communicatiecampagnes bestaan die de kwaliteit van ons gerecycleerd papier en karton promoten in het buitenland. Ik ga dan ook aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) vragen om in overleg te treden met het Paper Chain Forum en COBEREC om te bespreken hoe we de goede kwaliteit van het Vlaamse oud papier voor buitenlandse afnemers nog beter kunnen promoten.

De voorzitter

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Heel erg bedankt. Er wordt inderdaad al heel wat gedaan. Ik ben blij te horen dat er effectief heil wordt gezien in de extra capaciteit die COBEREC als de oplossing ziet. Het voorkomen van papier- en kartonafval is, zoals u aangaf, de eerste stap in een betere circulaire economie. Zijn er nieuwe concrete plannen om daar iets aan te doen? Ik denk aan de antireclamestickers. Wordt daarrond intern in Vlaanderen een bewustmaking gecreëerd?

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

We zullen sowieso nog bijkomend inzetten op sensibilisering. Ook bij de intercommunales, voor wat bijvoorbeeld die sticker betreft. Ik denk dat dat wel helpt. Wij zullen daar bijkomende initiatieven nemen.

De voorzitter

Mevrouw Perdaens, bent u tevreden?

Ja, ik ben zeer tevreden. Ik ben ontzettend blij dat er zo wordt ingezet op ons recyclagemateriaal. Dank u wel.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.