U bent hier

Vergadering

dinsdag 19 november 2019, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

toegevoegd
van de Vlaamse Regering
151 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
geschrapt

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2019 

(onder voorwaarde van indiening)

De leden van de Commissie voor Onderwijs worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

toegevoegd
van de Vlaamse Regering
21 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
geschrapt

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020. Meerjarenraming 2019-2024

(onder voorwaarde van indiening)

van Matthias Diependaele
140 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
toegevoegd
van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en bespreking
geschrapt

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

(onder voorwaarde van indiening)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.