U bent hier

In de kijker

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) stelt voorop dat er tegen 2025 slechts 3 hectare open ruimte mag worden aangesneden, en in 2040 zelfs nul hectare. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 onderschrijft de doelstelling van 2040, maar maakt geen melding van de tussentijdse doelstelling van 2025. Blijft de doelstelling behouden? Welke decretale initiatieven wil minister Zuhal Demir nemen om alle open ruimte effectief te vrijwaren en de kwetsbare en waardevolle bossen te beschermen? Hoe zullen de lokale besturen een beroep kunnen doen op de middelen uit het voorziene openruimtefonds?

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.