U bent hier

In de kijker

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) stelt voorop dat er tegen 2025 slechts 3 hectare open ruimte mag worden aangesneden, en in 2040 zelfs nul hectare. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 onderschrijft de doelstelling van 2040, maar maakt geen melding van de tussentijdse doelstelling van 2025. Blijft de doelstelling behouden? Welke decretale initiatieven wil minister Zuhal Demir nemen om alle open ruimte effectief te vrijwaren en de kwetsbare en waardevolle bossen te beschermen? Hoe zullen de lokale besturen een beroep kunnen doen op de middelen uit het voorziene openruimtefonds?

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.