U bent hier

In de kijker

Preventiedecreet: wijziging

Hormoonverstorende stoffen kunnen aanleiding geven tot heel wat gezondheidsklachten, zoals autisme, ADHD, kanker en genitale afwijkingen. Leden van de meerderheidsfracties zijn van oordeel dat alle overheden zich in hun beleid over hormoonverstorende stoffen moeten laten leiden door het voorzorgsprincipe en prioritair maatregelen moeten nemen om de blootstelling van de mens aan hormoonverstoorders te verminderen, in het bijzonder de blootstelling van kinderen, zwangere vrouwen en adolescenten. Daarom dienden ze een voorstel van decreet in om de Vlaamse Regering hiertoe aan te zetten. Dit voorstel van decreet betreft een wijziging van het Preventiedecreet uit 2003. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

1855 (2018-2019) nr. 4
1859 (2018-2019) nr. 2
1852 (2018-2019) nr. 2

Agenda

1855 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Tine van der Vloet
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Katrien Schryvers, Jelle Engelbosch, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Valerie Taeldeman en Peter Persyn
1852 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Elke Sleurs en Elke Van den Brandt
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.