U bent hier

In de kijker

Capaciteit groepsopvang baby's en peuters: hoorzitting

Het kinderopvangdecreet van 20 april 2012 legde de normen vast voor het maximumaantal kinderen dat wordt opgevangen in groepsopvang. Met een conceptnota willen een aantal leden van de CD&V-fractie de organisatoren van dergelijke opvang de mogelijkheid bieden om op basis van de werkelijke behoefte aan opvang op bepaalde opvangdagen en ­momenten en onder bepaalde voorwaarden méér kinderen op te vangen dan er vergund zijn. Vandaag houden de leden van de commissie in dit verband een hoorzitting met Dieter Vanhecke en Filip Winderickx van Kind en Gezin, met Lutgard Vrints van de Gezinsbond, met Jan Bosmans van het Vlaams Welzijnsverbond, en met Viviane Lauwens van de Broeders van Liefde.

Video

Verslag

1794 (2018-2019) nr. 2
1794 (2018-2019) nr. 3

Agenda

van Katrien Schryvers, Cindy Franssen, Vera Jans en Griet Coppé
1794 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - Dieter Vanhecke en Filip Winderickx, Kind en Gezin - Lutgard Vrints, studiedienst, Gezinsbond - Jan Bosmans, Vlaams Welzijnsverbond - Viviane Lauwens, directeur initiatieven kinderopvang, Broeders van Liefde
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.