U bent hier

In de kijker

Adoptie in jeugdhulptraject: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Adoptie zonder toestemming van de ouders komt tot nu toe enkel voor in stiefoudergezinnen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze ervoor pleiten om dit soort adoptie ook mogelijk te maken in een context van jeugdhulp in Vlaanderen, als allerlaatste optie of in bijzondere gevallen. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG) en van geadopteerd.be.

Video

Verslag

1690 (2017-2018) nr. 2
1690 (2017-2018) nr. 3
van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck en Ingeborg De Meulemeester
1691 (2017-2018) nr. 1
1691 (2017-2018) nr. 2
1691 (2017-2018) nr. 3

Agenda

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck en Ingeborg De Meulemeester
1691 (2017-2018) nr. 1
Hoorzitting met: - VAG - geadopteerd.be
van Katrien Schryvers, Vera Jans, Cindy Franssen, Griet Coppé, Sonja Claes en Tinne Rombouts
1690 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - Cachet - Bruno Vanobbergen, Leen Ackaert en Sofie Van Rumst, Kinderrechtencommissariaat - Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen - Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten - Jan Bosmans, Vlaams Welzijnsverbond
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.