U bent hier

In de kijker

VLAM: conceptnota en jaarverslag

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voert promotie voor de producten en diensten van de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding. Enkele leden van de commissie dienden een conceptnota in omdat ze onder andere vinden dat de promotiecampagnes van VLAM te zeer gericht zijn op vleesproductie. Ze vragen dat er meer rekening zou worden gehouden met de input uit andere sectoren, zoals de biologische landbouw. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van VLAM, in samenhang met de voorstelling van het jaarprogramma 2019.

Video

Verslag

12 (2018-2019)
Externe sprekers
Guy Vandepoel (voorzitter VLAM), Frans De Wachter (algemeen directeur van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) en Alexander Dewispelaere (senior promotiemanager VLAM)
1798 (2018-2019) nr. 1

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Bart Caron, Steve Vandenberghe en Joris Vandenbroucke
1701 (2018-2019) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
12 (2018-2019)
Externe sprekers
Guy Vandepoel (voorzitter VLAM), Frans De Wachter (algemeen directeur van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) en Alexander Dewispelaere (senior promotiemanager VLAM)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.