U bent hier

Vergadering

donderdag 6 december 2018, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter
Deze vergadering is afgelast.

In de kijker

Nieuwe samenstelling mobiliteitsraad

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie samen te voegen in een ‘Algemene Mobiliteitsraad’. Hiermee wil de regering de diverse overleg- en adviesorganen die actief zijn in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken integreren in een nieuwe structuur. Deze nieuwe raad zal ook twee werkgroepen bevatten: een Commissie Personenmobiliteit en een Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten. De SERV en de MORA betreuren in hun gezamenlijk advies dat in de nieuwe raad er slechts één vertegenwoordiger is aangeduid door de havenbedrijven en dat er geen vertegenwoordiging van de milieuverenigingen is. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen er eventueel over.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.