U bent hier

Vergadering

donderdag 6 december 2018, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter
Deze vergadering is afgelast.

In de kijker

Nieuwe samenstelling mobiliteitsraad

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommissie samen te voegen in een ‘Algemene Mobiliteitsraad’. Hiermee wil de regering de diverse overleg- en adviesorganen die actief zijn in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken integreren in een nieuwe structuur. Deze nieuwe raad zal ook twee werkgroepen bevatten: een Commissie Personenmobiliteit en een Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten. De SERV en de MORA betreuren in hun gezamenlijk advies dat in de nieuwe raad er slechts één vertegenwoordiger is aangeduid door de havenbedrijven en dat er geen vertegenwoordiging van de milieuverenigingen is. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen er eventueel over.

Verslag

van Jan Bertels, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
1601 (2017-2018) nr. 1
1601 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie van Inter (pdf)
1601 (2017-2018) nr. 3
Bijlage: Presentatie van Orry Van de Wauwer (pdf)
1625 (2017-2018) nr. 2
1625 (2017-2018) nr. 3

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.