U bent hier

In de kijker

Bestuursdecreet: hoorzitting

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 staat de ambitie om twaalf bestuurlijke decreten samen te brengen in één bestuursdecreet. Het gaat onder meer om het Openbaarheidsdecreet, het Klachtendecreet, het Archiefdecreet en het decreet inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Dit moet leiden tot meer samenhang tussen de verschillende onderdelen, en snellere dienstverlening voor de burger door meer digitale toepassingen. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Vlaams ombudsman Bart Weekers, met Pieter Kerremans van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en met Peter Van Humbeeck van de studiedienst van de SERV.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
1656 (2017-2018) nr. 4
1656 (2017-2018) nr. 5

Agenda

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met: - Bart Weekers, Vlaams ombudsman - Pieter Kerremans, administrateur-generaal, en Peter Van Humbeeck, studiedienst van de SERV

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.