U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Eindtermen eerste graad secundair onderwijs: gedachtewisseling

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs. De Vlaamse Regering werkt aan een ontwerp van decreet om de nieuwe onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Over de methodologie en het procesverloop van deze onderwijsdoelen wisselen de leden van de commissie van gedachten met Ingrid Vanhoren van de Afdeling Kwalificaties en Curriculum en met Hannelore Baeyens van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Video

Verslag

4 (2018-2019)
Externe sprekers
Ingrid Vanhoren (afdelingshoofd Afdeling Kwalificaties en Curriculum) en Hannelore Baeyens (coördinator onderwijsdoelen, peilingen en onderwijskwalificaties binnen de Afdeling Kwalificaties en Curriculum van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
1756 (2018-2019) nr. 1

Agenda

4 (2018-2019)
Externe sprekers
Ingrid Vanhoren (afdelingshoofd Afdeling Kwalificaties en Curriculum) en Hannelore Baeyens (coördinator onderwijsdoelen, peilingen en onderwijskwalificaties binnen de Afdeling Kwalificaties en Curriculum van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.